Katsayı Nedir ?

Evrende her şey birbirini az/çok etkiler. Buna Kelebek Etkisi de denir.  

 

Kelebek etkisi

Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Edward N. Lorenz'in çalışmalarından biri olan Kaos Teorisi ile ilgilidir. 

 

Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD'de fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, Dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.

Gezegenlerin Katsayı Sistemi

Ben de bir Araştırmacı Astrolog olarak Kelebek Etkisinden yola çıktım ve yaptığım bir bilgisayar programı ile Gezegenlerin toplam katsayısını çıkardım. 

Herkesin Natal (Doğumsal) Gezegenlerinin bir katsayısı vardır. Bu katsayı Transitlere göre günden güne düşebilir yada artabilir. Yani katsayınız sabit değildir.

Katsayı Hesabı

Katsayı Sisteminde Gezegenin bulunduğu burç, Retro olup olmaması, başka gezegenlerden aldığı açılar Gezegenin Toplam Katsayısını ortaya çıkartır.

Gezegene gelen 60 ve 120 dereceler +1 değer verirken, Gezegene gelen 0, 90 ve 180 dereceler ise -1 değer verir. 

Tablo 1: Gezegenlerin rahatsız olduğu (Katsayı kaybettiği) burçlar.

Katsayı Hesaplama Mantığı

Bir gezegen;
iyi konumda olduğu bir burçta ve retro değilse  +, + iyi durumdadır.
iyi konumda olduğu bir burçta ve retro ise      +, - kötü durumdadır.
kötü konumda olduğu bir burçta ve retro değilse -, + kötü durumdadır.
kötü konumda olduğu bir burçta ve retro ise     -, - kötü durumdadır.

Bir gezegenin diğer gezegenlerden aldığı açılar için mantık şudur:
İyi Açılar yani 60 ve 120 açıları için;
gezegen iyi konumda olduğu bir burçta ve retro değilse   +, +, + iyi etki verir.
gezegen iyi konumda olduğu bir burçta ve retro ise       +, +, - iyi etki verir.
gezegen kötü konumda olduğu bir burçta ve retro değilse  +, -, + iyi etki verir.
gezegen kötü konumda olduğu bir burçta ve retro ise      +, -, - kötü etki verir.

Kötü Açılar yani 0, 90 ve 180 açıları için;
gezegen iyi konumda olduğu bir burçta ve retro değilse   -, +, + iyi etki verir.
gezegen iyi konumda olduğu bir burçta ve retro ise       -, +, - kötü etki verir.
gezegen kötü konumda olduğu bir burçta ve retro değilse  -, -, + kötü etki verir.
gezegen kötü konumda olduğu bir burçta ve retro ise      -, -, - kötü etki verir.

Bir gezegene gelen toplam açılar 0 ise gezegenin kendi değeri yazılır.
Bir gezegene gelen toplam açılar + yada - ise gezegenin kendi değerinden çıkartılır yada toplanır.

Örnek:

Güneş Terazi burcunda olsun

Marsdan 90 derece, Jüpiterle 0 derece (kavuşum), Satürnle 60 derece, Plüto ile 90 derece yaptığını farz edelim. Yani;

Güneş (Terazi burcunda D) ile Mars (Oğlak burcunda D)  90 Derece

Güneş (Terazi burcunda D) ile Jüpiter (Terazi burcunda D)  0 Derece

Güneş (Terazi burcunda D) ile Satürn (Yay burcunda D)  60 Derece

Güneş (Terazi burcunda D) ile Plüto (Oğlak burcunda D)  90 Derece

Güneşin toplam katsayısı +3 bulunur.

G E Z E G E N İ N    B U R Ç L A R I    E T K İ L E M E    T A B L O S U 

Gezegen iyi konumda olduğu bir burçta, (+) değerde ise 0, 180 ve 90 derecesindeki burçları iyi etkiler.
Gezegen iyi konumda olduğu bir burçta, (-) değerde ise 0, 180 ve 90 derecesindeki burçları kötü etkiler.
Gezegen kötü konumda olduğu bir burçta, (+) değerde ise 0, 180 ve 90 derecesindeki burçları kötü etkiler.
Gezegen kötü konumda olduğu bir burçta, (-) değerde ise 0, 180 ve 90 derecesindeki burçları kötü etkiler.

Gezegen iyi konumda olduğu bir burçta, (+) değerde ise 60 ve 120 derecesindeki burçları iyi etkiler.
Gezegen iyi konumda olduğu bir burçta, (-) değerde ise 60 ve 120 derecesindeki burçları iyi etkiler.
Gezegen kötü konumda olduğu bir burçta, (+) değerde ise 60 ve 120 derecesindeki burçları iyi etkiler.
Gezegen kötü konumda olduğu bir burçta, (-) değerde ise 60 ve 120 derecesindeki burçları kötü etkiler.

Örnek;

Gezegen Venüs Akrep burcunda ve katsayısı +2 olsun.

 

 Venüsün olumsuz etkilediği burçlar: 0 Derece (Akrep), 90 derece (Kova, Aslan) ve 180 derece (Boğa) burçlarıdır.

Venüsün olumlu etkilediği burçlar: 60 Derece (Başak, Oğlak), 120 derece (Balık, Yengeç) burçlarıdır.

Tablo 1    Gezegenlerin Katsayı Kaybettiği burçlar 

Dikkat: Transitler kadar karşılaştığımız yada birlikte yaşadığımız insanların katsayıları da bizim Natal (Doğumsal) Gezegenlerimizin katsayısını düşürebilir/çıkarabilir yani olumlu/olumsuz etkileyebilir.  

milliyet astroloji 
gunluk burc yorumu 
burc

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now